Logopedo paslaugos

Logopedė – spec.pedagogė JŪRATĖ KUBILIENĖ

 Aktualijos, kurias galėtume drauge analizuoti, koreguoti bei spręsti:

  • kalbėjimo ir kalbos sutrikimų  identifikavimas, šalinimas;
  • klientų konsultavimas  kalbėjimo ir  kalbos  sutrikimų  bei kalbos  raidos  klausimais;
  • efektyviausių korekcijos būdų ir darbo metodų  parinkimas  pagal individualias  asmens  galimybes ir poreikius.
  • mokinių mokymo(-si) problemų analizavimas, aptarimas.

Teikiamos paslaugos:

* Profilaktinė  kalbos  raidos  patikra.

* Prieškalbinių įgūdžių lavinimas.

* Kalbos sistemos aktyvinimas, esant sulėtėjusiai kalbos raidai.

* Garsų tarimo korekcija.

* Žodyno plėtotė.

* Foneminės klausos bei fonologinio suvokimo lavinimas.

* Gramatinės kalbos sandaros formavimas.

* Rašymo ir skaitymo sutrikimų šalinimas.

* Rišliosios kalbos plėtojimas.

* Alternatyvios (neverbalinės) komunikacijos parinkimas,

* Smulkiosios motorikos lavinimas,

* Mokinio žinių, gebėjimų ir įgūdžių lygio nustatymas,

* Pagalba įsisavinant ugdymo turinį,

* Sutrikusių pažintinių funkcijų lavinimas,

* Metodinė pagalba tėvams.
 

Darbo forma:

* individualus konsultavimas;

* individualūs  logopediniai užsiėmimai,

* individualūs spec. pedagogo užsiėmimai.

 

Darbo pobūdis:

* darbas  su vaikais  iki 4 metų;

* darbas  su vaikais nuo 4 metų;

* logopedas į namus (Plungės mieste).

* spec.pedagogo pratybos su 1-4 kl. mokiniais.
 

Kontaktai:

* tel. +37068740573; +37062414436
* www.edukacijakitaip.lt