Bendruomeniniai šeimos namai

image description
IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 08.4.1.-ESFA-V-416-02-0003

„KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS ŠEIMOMS BENDRUOMENINIUOSE ŠEIMOS NAMUOSE“

 

Bendruomeniniams šeimos namams talkins savanoriai

Viešoji įstaiga „Edukacija kitaip“ vykdanti ES projektą „Kompleksinių paslaugų teikimas bendruomeniniuose šeimos namuose“ pasirašė  bendradrabiavimo sutartį dėl  Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ savanorystės veiklos.

Įstaiga prisdės prie savanorystės organizavimo siekiant sumažinti nedirbančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant aktyvumo skatinimo priemones.

Pirmoji savanorė, su kuria jau pasirašyta sutartis, padės organizuoti edukacines veiklas, viešinti informaciją, padėti mokymų vadovams ir lektoriams.

Primename, kad pagal projekto „Komplesinių palsaugų teikimas bendruomeniniuose šeimos namuose“ numatytas veiklas Plungės miesto ir rajono gyventojams teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos, vyksta tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai, teikiamos socialinio darbuotojo individualios paslaugos. Didelė pagalba šeimoms, auginančios mažamečius vaikus yra tai, kad tėvams, dalyvaujantiems užsiėmimuose jų vaikams teikiama vaikų priežiūros paslauga. Visos paslaugos nemokamos. Registracija į mokymus el.p. edukacijakitaip@gmail.com

http://www.plunge.lt/go.php/lit/Bendruomeniniams-seimos-namams-talkins-savanoriai

 

Projekto veiklų vykdymui, po skelbtos atrankos,  partneriu atrinkta VšĮ „Edukacija kitaip“.

Įgyvendinant projektą „Kompleksinių paslaugų teikimas šeimoms bendruomeniniuose šeimos namuose“, bus siekiama padėti šeimoms spręsti krizines situacijas, susijusias su fizinių, emocinių, saugumo, socialinių, vaikų ugdymo, tarpusavio santykių, saviraiškos poreikių tenkinimu, taip pat sudaryti palankias sąlygas  derinti šeimos nariams darbo įsipareigojimų, profesinės veiklos ir šeimos, vaikų priežiūros pareigas.

Be to, kompleksinių paslaugų teikimas ir pagalbos šeimai sistemos kūrimas skatins savivaldybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradrabiavimą, bendro tikslo siekimą bei bendruomenės narių prisidėjimą prie šeimos stiprinimo ir visaverčio funkcionavimo užtikrinimo. Paslaugos teikiamos užtikrinant „vieno langelio principą“.

Bendruomeniniuose šeimos namuose visi rajono gyventojai galės nemokamai gauti profesionalias individualias ar grupines psichologo paslaugas, vyks individualūs šeimos įgūdžių ugdymas, pagalba nėščiosioms,  sociokultūriniai ir edukaciniai užsiėmimai, šeimų išvykos, ekskursijos.

Projekto metu bus teikiama ir vaikų priežiūros pagalba tiems vaikams, kurių tėvai dalyvauja Bendruomeninių šeimos namų veikloje.  Pav. jeigu tėveliai konsultuojasi su psichologu, tai jiems nereikia rūpintis kur palikti mokyklą nelankančio vaiko.

Tikimės, kad plungiškiai pasinaudos naujomis galimybėmis  padėsiančiomis  stiprinti šeimos tarpusavio ryšius ir sudaryti sąlygas visai šeimai kartu gauti kompleksines paslaugas.

Mus rasite:

Plungė, Parko g. 3b ( šalia Žemaičių dailės muziejaus, oficinoje buvusios muziejaus administracinės patalpos).

Registracija į užsiėmus el.p. edukacijakitaip@gmail.com 

Tel. 8 604 81871

Paslaugomis gali naudotis ir rajono seniūnijų gyventojai. Pagal iš anksto sudarytą grafiką įvairūs mokymai, susitikimai, konsultacijos vyksta ir seniūnijoje.