Apie mus

VšĮ ,Edukacija kitaip  –  tikslas yra kokybiškas  neformaliojo švietimo, pagalbos šeimai – įvairių paslaugų teikimas.

 

„Kartais Dievas leidžia kam nors nukirsti šaką, kurios užsispyrusiai laikomės, kad suvoktume turį sparnus. (B. Ferrero)“

VŠĮ „Edukacija kitaip“ 2017 – 2023 metais vykdė 

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 08.4.1.-ESFA-V-416-02-0003

„KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS ŠEIMOMS BENDRUOMENINIUOSE ŠEIMOS NAMUOSE“

veiklas.

Įstaiga teikia vaikų dienos užimtumo socialines paslaugas – Alsėdžių vaikų dienos centre „3N“ ( „Nieko nėra neįmanomo“).